Абітурієнтам

Рейтинг 162

Рейтинг 161 ТПМ

Рейтинг 151 (1)

Рейтинг 133 (1)

Рейтинг 122 (1)

Рейтинг 073

Рейтинг 101 (1)

Завдання для вступних іспитів з математики

прогр.співб. 11кл.

прогр матем 11 2021 для пільг

прогр матем 11 2021

прогр.співб. 9кл.

прогр для 9кл для пільгов 2021

прогр для 9кл 2021

Завдання для вступних іспитів з укр мови

№ 1 вступні іспити на базі 11 класів

№ 2 вступні іспити на базі 9 класів

№ 3 встпний іспит пільгові категорії на базі 9 класів

Критерії оцінювання- диктант

Правила прийому 2021

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • прийом заяв та документів  починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00;
 • вступні іспити  та співбесіди проводяться від 14 липня до 21 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 ), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 23 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення  до 12:00 27 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням – не пізніше 18:00 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 липня, додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, проводиться не пізніше ніж 06 серпня.

Під час подання заяви  вступник пред’являє особисто :

 • Оригінал  документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року)  та його копію ;
 • оригінал військово-облікових документів та їх копії;
 • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього його копію;
 • оригінали документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності) та їх копії.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • медичну довідку за формою 086 О;

Правила прийому 2020.

Положення про приймальну комісію 2020