Абітурієнтам

Приймальна комісія працює з 8.00 до 16.00 годин, 01 серпня до 18.00,субота з 8.00 до 14.00 годин, вихідний неділя.

Тел. (056) 767-13-36

 Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • прийом заяв та документів  починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00;
 • вступні іспити  та співбесіди проводяться від 14 липня до 21 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 ), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 23 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення  до 12:00 27 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням – не пізніше 18:00 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 липня, додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, проводиться не пізніше ніж 06 серпня,
 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 13 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;

о 18:00 01 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 • вступні іспити проводяться від 23 до 28 липня;
 • співбесіди проводяться від 23 до 25 липня;
 • строки прийому заяв,  співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця регіонального замовлення, зарахування вступників на місця регіонального замовлення та виключення з конкурсу на інші місця регіонального замовлення осіб, визначаються правилами прийому до закладів фахової передвищої освіти;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди , з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 03 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18:00 04 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіонального замовленням відбувається не пізніше 12:00 05 серпня. Зараховані особи впродовж 05 серпня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 03 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 07 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним  замовленням – не пізніше 12:00 08 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня);

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше ніж 20 серпня.

Під час подання заяви  вступник пред’являє особисто :

 • Оригінал  документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року)  та його копію ;
 • оригінал військово-облікових документів та їх копії;
 • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього його копію;
 • оригінал  сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) та його копію;
 • оригінали документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності) та їх копії.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • медичну довідку за формою 086 О;

Правила прийому 2020.

Положення про приймальну комісію 2020