Абітурієнтам

№ 131 (зарахування 9 кл. бюджет)

№ 133 (про формування груп 9 кл 2019)

Наказ Зарахування 9 кл. контракт 2019

Приймальна комісія Дніпровського політехнічного коледжу:

працює з 8.00 до 16.00 годин, 13 липня до 18.00,субота з 8.00 до 14.00 годин, вихідний неділя.

Тел. (056) 767-13-36;  0991117050; 0969180363

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 • прийом заяв та документів починається 01 липня та закінчується 13 липня о 18:00 год;
 • вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 ) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за  регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 23 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення  до 12:00 год 27 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за  регіональним замовленням – не пізніше 18:00 год 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 01 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти проводиться не пізніше 06 серпня.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1)реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2)прийом заяв та документів розпочинається 10 липня;

3)прийом заяв та документів закінчується:

 • 18:00 год 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;
 • 18:00 год 29 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

4)вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;

5)співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди  з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 01 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18:00 год 03 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця регіонального замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 04 серпня. Зараховані особи впродовж 04 серпня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;

7)рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за  регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 01 серпня;

8)вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год 05 серпня;

9)зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням – не пізніше 12:00 год 06 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня);

10)переведення на вакантні місця регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної  середньої  освіти  проводиться  не  пізніше 20 серпня.

Під час подання заяви  вступник пред’являє особисто :

 • Оригінал  документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року)  та його копію ;
 • оригінал військово-облікових документів та їх копії;
 • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього його копію;
 • оригінал  сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) та його копію;
 • оригінали документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності) та їх копії.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • медичну довідку за формою 086 О.

Правила прийому в ДПК 2019 р.

Білети для вступних іспитів з української мови та математики

Сведено

прогр з мат 9кл. 2019 – с тит

прогр матем 11 2019 – с тит

Подання електронної заяви

Шановні абітурієнти!

Запрошуємо Вас отримати освіту у ДВНЗ “Дніпропетровський політехнічний коледж”, де під керівництвом висококваліфікованих і досвідчених викладачів Ви опануєте сучасні і корисні професії.

УВАГА!

Вступники, які вступають до Дніпровського політехнічного коледжу на основі повної загальної середньої освіти(база 11кл.) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на всі спеціальності, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  2016 та 2017 років з двох предметів:

Перший предмет

(обов’язковий)

 

Другий предмет

(вибір вступника одного з  предметів)

Українська мова та література

мінімальна кількість балів -100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Математика

мінімальна кількість балів -100

2.Хімія

мінімальна кількість балів -100

3.Історія України

мінімальна кількість балів -100

4.Іноземна мова ( англ.мова)

мінімальна кількість балів -100