Абітурієнтам

Правила прийому 2021

Рейтинг 03.09.2020 101 Екологія

Рейтинг 03.09.2020 102 Хімія

вступні іспити математика

вступні іспити математика

вступні іспити математика

1 вступні іспити математика

№ 3 вступні іспити укр мова

№ 2 вступні іспити укр мова

№ 1 вступні іспити укр мова

зміст програми курси укр мова

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • прийом заяв та документів  починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00;
 • вступні іспити  та співбесіди проводяться від 14 липня до 21 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 ), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 23 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення  до 12:00 27 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням – не пізніше 18:00 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 липня, додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, проводиться не пізніше ніж 06 серпня.

Під час подання заяви  вступник пред’являє особисто :

 • Оригінал  документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року)  та його копію ;
 • оригінал військово-облікових документів та їх копії;
 • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього його копію;
 • оригінали документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності) та їх копії.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • медичну довідку за формою 086 О;

Правила прийому 2020.

Положення про приймальну комісію 2020