ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА

«Сім’я – це відповідальність»
8 грудня 2016р. у Дніпропетровському політехнічному коледжі в рамках Всеукраїнського тижня права було проведено правовий конкурс: «Сім’я – це відповідальність» серед студентів 4-го курсу.
Мета заходу:
– виховання у студентів відповідальності за створення сім’ї. Сім’я – це відповідальність;
– виховання толерантного ставлення до представників сексуальних меншин.
Учасники були поділені на дві команди, кожна з яких має свою емблему і свій девіз.
Захід складався з двох частин: теоретичної і практичної.
Перша частина була представлена виступами студентів зі своїми інформаційними розвідками.
Теми виступів:
1. В якому віці найраціональніше створювати сім’ю?
2. Яким ви бачите розподілення обов’язків у своїй сім’ї? Хто буде главою у вашій сім’ї?
Кожна команда представляла свою тему. Напередодні студентами була проведена відповідна підготовча робота. Були опитані батьки, студенти 3,4 курсів. Зібрана інформація і була представлена у виступах студентів. Розгляд цих питань відбувався досить жваво і з великою зацікавленістю як з боку команд учасників так і їх груп підтримки.
У другій частині заходу була проведена олімпіада. Питання, що виносилися стосувалися переважно відповідальності сторін за створення сім’ї, обов’язків батьків і дітей по відношенню до своїх батьків. Студентам пропонувалося заповнити відповідні таблиці, відповісти на інші тестові завдання.
Роботу команд оцінювало спеціальне журі.
В кінці заходу були оголошені результати опитування студентів, що проводилося напередодні з таких питань:
– Як ви ставитеся до одностатевих шлюбів?
– Як ви ставитеся до представників сексуальних меншин.?
– Чи хотіли б ви, щоб у вашій сім’ї були інші взаємовідносини ніж у сім’ї ваших батьків?
Результати опитування:
– по першому питанню : 20% – позитивно; 80% – негативно;
– по другому питанню : 85% – позитивно і нейтрально; 15% – негативно;
– по третьому питанню : 90% відповіли «ні»; 10% – відповіли «так».
Захід завершився визначенням переможців з поміж команд і окремих учасників.
Захід пройшов при активній участі як членів команд так і їх груп підтримки і залишив досить позитивний вплив на них.
Мета заходу досягнута.

gkwr1kt2tuy m4i3dstzujk vz2yy8k5vdc

Опубліковано в категорії: Конференція | Залишити коментар

Сторінка психолога

Тренінги зі студентами та викладачами

2016-04-18-13-04-03 2016-04-19-08-29-59 2016-04-20-08-14-50 2016-04-20-13-49-13 2016-04-21-09-11-43 2016-04-21-09-19-082016-04-21-09-39-50 2016-04-21-09-40-02 img_20161107_102022 img_20161107_102029 img_20161107_102040

hfm2qv94_ky

Продовження

Опубліковано в категорії: Конференція | Залишити коментар

Конференція “ЕХО – 2016”

Методичне об’єднання викладачів екологічних дисциплін Дніпропетровської області створене на базі ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж» і працює з 1997 року.

Основними завданнями обласного методичного об’єднання викладачів екологічних дисциплін є:

* вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду навчально-виховної роботи викладачів ;

* пропаганда досягнень передової педагогічної науки;

* надання методичної допомоги викладачам, кураторам студентських груп в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності в питаннях екологічної освіти;

* стимулювання творчого самовдосконалення викладачів;

* пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

* виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

* стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

* формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

* пропаганда серед молоді досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

* активізація науково-дослідної роботи студентів;

* формування студентських команд для участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Традиційно щорічно обласним методичним об’єднанням проводяться науково-методичні конференції «Екологія. Хімія. Освіта.», науково-практичні конференції «Екохім», обласні олімпіади на звання «Кращий еколог».

Міністерство освіти і науки України

Рада директорів ВНЗ I-IIр.а. Дніпропетровської обл..

Обласна Громадська Організація «Екологія. Хімія. Освіта»

Дніпропетровське обласне методичне об’єднання викладачів екологічних дисциплін ВНЗ I-IIр.а.

Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський політехнічний коледж»

ПРОГРАМА

X обласної науково-методичної конференції

ЕКОЛОГІЯ. ХІМІЯ. ОСВІТА. – 2016

«Сучасна екологічна освіта студентів ВНЗ І-ІІ р.а.: актуальні проблеми та пріоритети сучасних технологій»

23 листопада 2016

Дніпро

dpc.edu.ua

Регламент роботи конференції

0900- 1000 Реєстрація учасників конференції

1000-1300 пленарне засідання

1300-1345 перерва

1345-1400 підведення підсумків

ДОПОВІДІ

* «Екологічний калейдоскоп: інформаційна підтримка екологічного виховання»

Міщенко Тетяна Миколаївна

Завідуюча патентно-технічним відділом Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія (ДОУНБ)

* «Робота циклової комісії еколого-біологічних дисциплін з національно-патріотичного виховання студентів»

Ангелевич О.А.

ДВНЗ «Дніпропетровський індустріальний коледж»

* «Творчий пошук студентів ДМТ у моделюванні проекту „Біосфера-2”»

Лобозова Л.А.

Дніпропетровський монтажний технікум

* «Впровадження технології проектного навчання на заняттях екології як ефективний засіб формування екологічної свідомості студентів»

Біла Ю.В.

Нікопольське педагогічне училище ДВНЗ “Криворізький національний університет”

* «Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового процесу, та їх профілактика»

Бондаренко Л.Г.

Дніпродзержинське медичне училище засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

* Вибір першого робочого місця молодого спеціаліста

Бочка Л.Ф.

Дніпродзержинський енергетичний технікум

* Визначення кількості антропогенних забруднень, що потрапляють у

довкілля в результаті роботи автотранспорту

Винокурова Т.К.

Дніпровський економічний коледж ДДТУ

* Про роботу гуртка «Студія екологічного дизайну»

Должикова Н.В.

Індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

* «Екологічні проблеми природних джерел вуглеводнів та їх використання»

Дубина Л.І

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права

ім. С. В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки

* «Інтеграція екологічних знань у підготовку студентів – товарознавців»

Задорожня Н.В.

Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

* Екологічне виховання студентів в процесі вивчення Червоної книги Дніпропетровської області

Нікола А. А.

Український політехнічний технікум м. Кривий Ріг

* «Екологічна освіта – шлях до гармонійного розвитку людства на прикладі дисциплін фізики та астрономії»

Зарбалієва Т. Є., Дено Н.П.

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

* Формування екологічної компетентності та нового екологічного світогляду особистості.

Зимненко А.А.

Марганецький коледж Національного гірничого університету

* «Екологічне виховання на заняттях з хімії»

Ісаєва А. Ю.

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

* «Позааудиторний захід з хімії екологічного спрямування «Хімія – корисна та небезпечна»

Кісельова С. П.

Автотранспортний коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

* «Екологічний брейн-ринг»

Коваленко Т.І.

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпродзержинський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради

* Організація кабінету екології в навчальному закладі І – ІІ рівня акредитації

Курусь О.В., Тарасова І.Ю.

Технологічний коледж ДДТУ

* «Екологічна освіта у вищих навчальних закладах країн світу»

Леонтьєва Н. Л.

Вищий навчальний заклад «Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж»

* Педагогічне управління самостійною і науково-дослідною роботою студентів при вивченні природничих дисциплін

Муліна А.В.

КВНЗ «Дніпропетровська академія музики ім.. М.Глинки» ДОР»

* Використання технології мобільного навчання у процесі вивчення навчальної дисципліни « Основи екології»

Муліна А.В.

Автотранспортний технікум Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

* Сценарій виступу агітбригади «Ми за здоровий спосіб життя»

Неводник Л. О.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» Гірничо-електромеханічний коледж

* Узагальнення педагогічного досвіду з організації виховної роботи за напрямком «Превентивне екологічне виховання у комплексній дії »

НуруллінаО.М.

ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

* Студентський фітобар «Через природу до здоров’я»

Озеряник Л. Г.

Криворізький державний комерційно-економічний технікум

* Интеллектуальная игра по химии

Площенко Г.П.

ОКУ «Днепропетровское медицинское училище»

* «Застосування активних методів навчання при проведенні відкритих заходів з екології в рамках тижня циклової комісії на прикладі екологічного брейн-рингу»

Пономаренко С.М.

Комерційний технікум Дніпровського державного технічного університету

* «Сценарій екскурсії на Станцію юних натуралістів Покровського району м. Кривого Рогу студентів коледжу економіки та управління на тему «Природа завжди права»

Прокопчук Л.В.

Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

* «Алгоритм науково-дослідницької роботи»

Кучеренко Л. А.

Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О.Патона

* Сміття (виховна година)

Хмарук Ю.М.

Придніпровський металургійний коледж

* Сценарій виховного заходу «Збережемо Землю»

Шишкіна Л.О.

Криворізький державний комерційно-економічний технікум

* «Екологічний експеримент, як метод дослідження навколишнього середовища»

Язєва Х.В.

Криворізький державний комерційно-економічний технікум

* Активізація експериментальної, творчої, пошукової діяльності студентів при викладанні дисципліни «Аналітичний контроль стану навколишнього середовища»

Тевеленкова Н. З.

Дніпропетровський політехнічний коледж

* «Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах»

Голуб Л.М.

Криворізький гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ»

* «Екологічні проблеми суспільства та шляхи їх вирішення»

Макарова Т. М.

Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум

* «Сценарій екологічної бригади»

Ткаченко Т.В.

Інгулецький коледж ДВНЗ КНУ

* «Інтеграція екологічних знань у професійну підготовку студентів спеціальності «Харчові технології»

Шевцова Т.О.

ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

* «Екологічні аспекти при вивченні органічної хімії»

Ріпітіло С.А.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Мандрівка в країну скла»

Таранова В.Є.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Техносфера, як штучна екосистема Землі»

Михно О.А.

Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного

Університету імені Олеся Гончара

* «Шляхи формування екологічної свідомості в процесі практичної підготовки хіміків – аналітиків »

Свириденко Л.В.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* Позакласний захід «Зупинись – суд іде»

Біленко К. М., Надригайло Т.О.

Дніпродзержинський енергетичний технікум

* Позакласний захід-конференція: «Дослідження геолого-екологічного середовища серед студентів ІІІ курсу груп геологів та екологів»

Судак О. П., Литвиненко О.А.

Дніпродзержинський енергетичний технікум

* «Методична розробка для проведення відкритого уроку з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» для студентів-екологів II курсу на тему: семінар за розділом «Склад і будова Землі і земної кори».

Кізенко О. П.

Дніпродзержинський енергетичний технікум

* Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Загальна екологія»

Дуліченко О.П.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Сучасні тенденції екологізації освіти в Україні з метою підготовки фахівців для сталого розвитку».

Явор Н. М.

Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

* «Використання тренінгів і їх складових елементів в екологізації навчального процесу».

Янбих М. О.

Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

* «Використання інноваційних технологій у викладанні хімії»

Курило Т. В.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Україно! Рідна земле моя…» «Збережемо красу української землі»

(позааудиторне заняття)

Кончин О. О.

Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського Державного аграрно-економічного університету

* Методичні рекомендації до проведення практичної роботи

на тему «Вивчення стану атмосферного повітря м. Камʼянське»

Черниш О. О.

Дніпродзержинський енергетичний технікум

* «Основні напрями сучасної біотехнології».

Болгова С.Г.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* Теплова ізоляція у системі екологізації виробництва. Вимоги до теплоізоляції, її вибір та методика розрахунку.

Рогозний В.В. Компанієць В.А.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Охорона видового біологічного різноманіття організмів»

Сковпіна Н.І.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* Активні методи організації викладання теми: «Забруднення навколишнього середовища»

Фалько О.Г.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Методичні рекомендації до проведення лекцій з елементами дослідницької роботи»

Малярчук А.В.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Полімери – майбутнє людини чи загроза людства?»

Чабаненко О.Ю.

ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»

* «Інтерактивні форми роботи природничого гуртка «Дослідник» при проведенні занять екологічного спрямування»

Сальникова О.Л.

Придніпровський енергобудівний коледж

20161123111804

Доповідь учасників

20161123113237

Доповідь учасників

20161123115644

Доповідь учасників

image-0-02-05-90c090bb59b4d3a3cbd0b28d6121c65365a2db1295146acb9618a67298559fd1-v

Нагородження

image-0-02-05-2bd276abf7916e278be55267a28a43a1351fbbdeeee18a43bf98eb5038427e72-v image-0-02-05-3d368b4df70805c4b8e4bd820d789408c04ffffe8fe6bd26d71f7e5ffbdf8e3e-v image-0-02-05-2024e1b6d36c7dcc01bc57dba7b412327ea1dd455dbf4224bf406368ec9ca1df-v image-0-02-05-8569f6939c0d89fd1cba7fdb8796f4b5466f9936c2b2170eaa6fc8234fc5e0af-vimage-0-02-05-c831e753eb2b1cbd1e44b658674a808c1ab98fc9a3d668adb259eddd4cea6b94-v

 

 

image-0-02-05-f80292f7ea2fdbae3ea0dbd62072a041673f0570c44fa857253a1451c07aa4e3-vimage-0-02-05-302673b23b3b39057aeb848cdb50fb9faa0c8b2c32bb7e97b66e2709b51a4bc2-v

 

 

image-0-02-05-9185395a586eb6fd7b4b5f407cddb3efaa15777ed0edf952a42c38d52d198ae6-v Продовження

Опубліковано в категорії: Конференція | Залишити коментар