Публічна інформація

відомість щодо права здійснення освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію (сн)

Сертифікати про акредитацію (нн)

Обсяги регіонального замовлення 2019

Відзнаки з НМР (1)

Відзнаки з НМР (2)

Відзнаки з НМР(3)

Положення про забезпечення доступу до публічної інформаціїї

 Положення про організацію, виконання та захист курсових робіт (проект)

 Положення про організацію профорієнтаційної роботи

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу

 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педпрацівників

Критерії оцінювання

 Положення про організацію та контроль самостійної роботи студентів

 Положення про педагогічну раду

 Положення про проведення практики

 Правила внутрішнього розпорядку

 Порядок призначення і виплати академічних і соціальних стипендій

Положення про бібліотеку

 Положення про адміністративну раду

Правила призначення стипендій

 Порядок формування рейтингу успішності

 Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення_студентів

 Положення про предметну (циклову) комісію

статут

Освітня діяльність

Наказ МОН

Обсяги Державного замовлення 2017

Заходи по виконанню рекомендацій за результатами роботи Експертної атестаційної комісії у сфері загальної середньої освіти

Про підсумки проведення Державної атестації ДПК у сфері загальної середньої освіти

Протокол ПедРади про конкурсний відбір підручнків

Рейтингові списки