Ліцензійна справа

− Заява про отримання ліценції на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної освіти.

Заява про отримання ліцензії

 − Статут Дніпровського політехнічного коледжу.

Наказ

Статут

 − Інформаційна довідка.

Інформаційна довідка

 − Умови доступності для осіб з особливими потребами.

Умови доступності особливі потреби

− Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності.

Відомості про навч. мет. та інформ. забезп

− Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної освіти.

Відомості про кадрове забезпечення

 − Відомості про кількість та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної освіти.

Акт прийому

Витяг

Відомості про мат. технічне забезпечення

Держстат

Нерухоме майно

Сан. паспорт гуртожиток

Сан. паспорт корпуса