Виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності