Спеціальності

Дніпровський фаховий політехнічний коледж

проводить підготовку фахівців за навчальними планами першого рівня акредитації з восьми спеціальностей. Випускники коледжу можуть продовжити навчання в вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації. 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології.

Спеціалізація «Комп’ютерні науки та програмування в автоматизованих системах управління».

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців;

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців.

Кваліфікація за дипломом – технік з автоматизації виробничих процесів.

Освітньо-професійна програма підготовки фахових молодших бакалаврів розроблена для здобувачів освіти, які прагнуть стати фахівцями в області автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою цієї програми є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд із набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки та електронних компонентів, необхідних мов програмування та необхідного фахового інструментарію.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру в інжинірингових компаніях, які займаються розробкою, впровадженням та експлуатацією систем автоматизованого управління в різних галузях діяльності людини, а також фірмах, що займаються комп’ютеризацією виробництва.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості”

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом — технік з експлуатації та ремонту устаткування
Підготовка фахівців цієї спеціальності здійснюється з 1930 року .
Студенти коледжу отримують підготовку з питань виготовлення,
експлуатації та ремонту обладнання підприємств різних галузей
промисловості.
Випускники спеціальності можуть займати посади майстрів, механіків у
виробничих підрозділах, механічних службах підприємств.

 Спеціальність 102 Хімія                  

 Спеціалізація “Аналітичний контроль якості хімічних сполук “

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом — технік – лаборант ( хімічні та фізичні дослідження)
Коледж готує фахівців-хіміків-аналітиків контролю якості продукції металів і сплавів, силікатів, органічних і неорганічних речовин, різних видів палива, харчових продуктів.
Після закінчення коледжу випускники працевлаштовуються в лабораторіях підприємств, відділах технічного контролю підприємств хімічної, нафтохімічної, металургійної, машинобудівної, харчової промисловості, у відділах стандартизації харчових продуктів, науково дослідницьких центрах, в хімлабораторіях санепідемстанцій, міськводоканалу та ін.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація “Виробництво високомолекулярних сполук “

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом — технік ( хімічні технології)
Студенти вивчають основи виробництва і використання різноманітних лакофарбових матеріалів.
Випускники даної спеціальності успішно працюють на підприємствах хімічної промисловості України на посадах лаборант (фізичні та хімічні дослідження), технік – лаборант, технік – технолог, технік – лаборант (хімічне виробництво), технік з підготовки виробництва, технолога цеху, майстра виробництва, лаборанта хімічного аналізу, апаратника .

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація “Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів “

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом – технік – технолог
Вироби із полімерних матеріалів знаходять широке використання в медицині, авіаційній, автомобільній промисловості, космічній техніці і в усіх галузях народного господарства . Випускники коледжу працюють на підприємствах гумової промисловості на посадах технолога підрозділу, начальника зміни, майстра відділу, лаборанта в лабораторіях, відділах технічного контролю .

 Спеціальність 101 Екологія

Спеціалізація “Прикладна екологія”

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом – технік – еколог
Випускник коледжу за фахом технік – еколог здатний здійснювати екологічний моніторинг, провести екологічну експертизу і паспортизацію території та підприємств, виконати дослідження стану навколишнього середовища .
Місцем роботи сьогоднішніх студентів можуть стати спеціалізовані екологічні лабораторії підприємств, санстанцій, міськводоканалу, науково – дослідницькі заклади, екологічні служби міста на посадах лаборант у галузі біологічних досліджень, технік – еколог, технік – лаборант.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 

Спеціалізація “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва “

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом – технік – електромеханік
Майбутні фахівці отримують підготовку у галузі автоматизації за комп’ютерне – інтегрованих технологій для розробки, монтажу, налагодження та обслуговування автоматизованих систем управління технологічними процесами, які побудовані на базі сучасної мікропроцесорної та комп’ютерної техніки.
Випускники спеціальності можуть займати посади техніка-електромеханіка і техніка – конструктора з автоматизації виробничих процесів, електромеханіка дільниці, лаборанта з обслуговування засобів автоматизації на промислових підприємствах, в науково – дослідних та проектних центрах.

 Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація “Організація виробництва”

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 6 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 6 місяців

Кваліфікація за дипломом — фахівець з виробничого менеджменту
Майбутні фахівці отримують підготовку для організаційно – управлінської діяльності в підрозділах та підприємствах різних галузей виробництва усіх форм власності, вивчають економічний механізм функціонування підприємств, організацію та планування діяльності підприємств, їх оподаткування.
Випускники спеціальності можуть займати посади менеджера, референта з основної діяльності, помічника керівника, організатора з персоналу, інспектора з основної діяльності, диспетчера виробництва, агента з постачання на підприємствах і в організаціях всіх галузей та форм власності.

 Спеціальність 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології 

Спеціалізація ” Обслуговування програмних систем та комплексів “

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом – технік – програміст.
Майбутні фахівці отримують підготовку для діяльності у сфері інформатизації, яка передбачає застосування комп’ютерів і програмного забезпечення для збору і обробки інформації з метою її аналізу та надання пропозицій для прийняття рішень технічній, економічній та управлінській діяльності.
Випускники спеціальності можуть займати посади техніка – програміста, техніка обчислювального центру, оператора електронно – обчислювальних машин в ІТ – службах і організацій різних галузей та форм власності.            

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія 

Спеціалізація “Біохімічне виробництво”

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців

на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців

Кваліфікація за дипломом – технік -технолог.
Сьогодні біотехнологія є однією з найбільш перспективних і швидко прогресуючих галузей науково – технічної, промислової і комерційної діяльності країн світу.
Молодші спеціалісти напрямку «Біотехнологія» матимуть змогу працювати на підприємствах харчової промисловості ( молокозаводи, м’ясокомбінати та м’ясні фабрики, хлібокомбінати, виноробні підприємства, підприємствах по виробництву безалкогольних напоїв, харчових добавок і концентратів); підприємствах, що займаються очищенням води та водопідготовкою; розробкою та експлуатацією альтернативних видів палива (біопалива); очисткою ґрунтів та викидів аграрного та промислового секторів; в лабораторіях біотехнологічного, хімічного та технологічного профілів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *