Спеціальності

Дніпровський політехнічний коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за навчальними планами першого рівня акредитації з восьми спеціальностей:
073 Менеджмент:                                                                                                            Спеціалізація – Організація виробництва
101 Екологія:                                                                                                                  Спеціалізація – Прикладна екологія
102 Хімія:                                                                                                                          Спеціалізація –Аналітичний контроль якості хімічних сполук
122 Комп’ютерні науки:                                                                                      Спеціалізація – Обслуговування програмних систем і комплексів                                  133 Галузеве машинобудування:                                                                              Спеціалізація – Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості                                                                    Спеціалізація – Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв            151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:                Спеціалізація – Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
Спеціалізація – Комп’ютерні науки та програмування в автоматизованих системах управління                                                                                                                        161 Хімічні технології та інженерія:                                                                Спеціалізація –Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів                  Спеціалізація – Хімічні технології харчових та парфумерно-косметичних продуктів                                                                                                                                                162 Біотехнології та біоінженерія:                                                                    Спеціалізація – Біохімічне виробництво

Випускники коледжу можуть продовжити навчання в вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації
Хочете все це опанувати – приходьте навчатися!

Адреса коледжу:

Приймальна ДПК: 0954112779
49064, м.Дніпро, пр. І.Мазепи, 38

Приймальна комісія: 0972326163, 0997132592
dpc.edu.ua e-mail: dpk1930@ukr.net